THÔNG BÁO V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017 của Sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:    CÁC LỚP SINH VIÊN: ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Học viện.

– Căn cứ Thông báo của Học viện về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu và các lớp sinh viên hệ Cao đẳng/Đại học/Liên thông chính quy lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2017 của sinh viên như sau:

  • Thời gian nghỉ: Từ ngày 02/09/2017 đến hết ngày 04/09/2017.
  • Ngày 05/09/2017, sinh viên tập trung trở lại để tiếp tục học tập Học kỳ I năm học 2017-2018 theo kế hoạch.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện nghiên cứu, các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên biết để cùng phối hợp triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng thông báo!


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
091.5500.256