Ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

HỆ ĐÀO TẠO: TRỰC TUYẾN
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG

1. Mã ngành: D520207

2. Hình thức đào tạo:

– Người học sẽ được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu thường xuyên thông qua hệ thống giáo trình học tập trên hệ thống đào tạo trực tuyến qua mạng Internet và hệ thống bài giảng Elearning.

Học viện Bưu chính viễn thông tổ chức đào tạo đại học hình thức giáo dục trực tuyến theo học chế tín chỉ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể rút ngắn chương trình đào.

3. Bằng tốt nghiệp: Học viện Bưu Chính Viễn Thông cấp bằng Kỹ sư đối với sinh viên đã tốt nghiệp ngành đào tạo theo hình thức giáo dục trực tuyến

4. Đối tượng và hình thức tuyển sinh:

4.1. Đối tượng tuyển sinh đào tạo theo chương trình 3,5 năm: Là công dân Việt Nam có một trong các điều kiện sau đây:

– Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi là tốt nghiệp trung học;

– Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

4. 2. Đối tượng tuyển sinh đào tạo theo chương trình 2,5 năm: Là công dân Việt Nam có một trong các điều kiện sau đây:

– Đã tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng đúng với ngành đăng ký dự thi.

– Đã tốt nghiệp cao đẳng ngành gần với ngành đăng ký dự thi sẽ phải học bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức.

5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (Không thi tuyển)

6. Thời gian xét tuyển: Xét tuyển liên tục trong năm

HOTLINE: 091.5500.256