I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

7/9/1953Thành lập trường Đại học Bưu điện – Vô tuyến điện
17/09/1966Thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện RIPT
8/4/1975Thành lập Viện Kinh tế Bưu điện ERIPT
28/05/1988Thành lập Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II (PTTC2)
11/7/1997Thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên cơ sở sắp xếp lại 4 đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn BCVT Việt Nam) bao gồm:
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1
Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2
Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện
Viện Kinh tế Bư­u điện.
17/09/1997Công bố Quyết định thành lập Học viện Công nghệ BCVT
22/3/1999Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin CDIT trực thuộc Học viện
1/7/2014Học viện được điều chuyển từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về Bộ Thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ với vị thế là trường đại học, trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

II. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Học viện trở thành tổ chức giáo dục – đào tạo, nghiên cứu có tính cạnh tranh, hội nhập quốc tế cao và nằm trong nhóm 20 trường đại học đứng đầu về chất lượng giáo dục – đào tạo và năng suất nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

Sứ mạng

Sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là sáng tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng thực tiễn phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

 
Đăng Ký Tuyển Sinh
ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN TUYỂN SINH TẠI ĐÂY!