I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

1. Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế xã hội.

2. Kiến thức cơ sở ngành và ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức toàn diện và hiện đại về kinh tế và quản trị doanh nghiệp như kinh tế học, marketing, sản xuất, tài chính, nhân sự, chiến lược kinh doanh,…

3. Kiến thức chuyên ngành: Sau khi học phần kiến thức ngành sinh viên sẽ lựa chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu về quản trị kinh doanh quốc tế; quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông; quản trị marketing; quản trị nguồn nhân lực hoặc thương mại điện tử.

II. Các chuyên ngành đào tạo

1. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp có những kỹ năng:

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp;
 • Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu, phát triển thị trường phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp;
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và thành lập các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

2. Chuyên ngành Quản trị Marketing

Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Quản trị Marketing có những kỹ năng:

 • Kỹ năng chuyên sâu về phát triển, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động marketing;
 • Nghiên cứu thị trường và môi trường kinh doanh để phát hiện, đánh giá và lựa chọn các cơ hội kinh doanh;
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch marketing nhằm khai thác các cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp;
 • Thực hiện những hoạt động kinh doanh cụ thể trên thị trường trong nước và quốc tế như quản lý bán hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quản lý thương hiệu;
 • Tiếp cận với kiến thức quản trị marketing tiên tiến hiện đại trên thế giới.

3. Chuyên ngành Thương mại điện tử

Người tốt nghiệp chương trình đại học chuyên ngành Thương mại điện tử có kỹ năng:

 • Có khả năng nghiên cứu, xây dựng, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Xây dựng, vận hành website thương mại điện tử;
 • Khai thác thông tin và thực hiện quá trình kinh doanh trên mạng internet;
 • Kỹ năng quản trị marketing, giao dịch và thanh toán điện tử với khách hàng, đối tác.

Thời gian đào tạo: 2,5 năm đối với các đối tượng:

 • Đã tốt nghiệp đại học cùng nhóm ngành hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng đúng với ngành đăng ký dự thi.
 • Đã tốt nghiệp cao đẳng ngành gần với ngành đăng ký dự thi sẽ phải học bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức.

III. Cấu trúc chương trình

1. Tổng số tín chỉ: 47 tín chỉ

cau-truc-chuong-trinh

2. Kiến thức cơ bản nhóm ngành: 7 tín chỉ

kien-thuc-co-ban-nhom-nganh

3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

Kiến thức cơ sở ngành: 21 tín chỉ

kien-thuc-co-so-nganh

4. Kiến thức chuyên ngành: 9 tín chỉ

kien-thuc-chuyen-nganh

5. Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
091.5500.256