I. Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo kỹ sư điện tử viễn thông có đủ phẩm chất và tố chất cần thiết:
  • Nắm vững kiến thức cơ bản, toàn diện và hiện đại về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
  • Có kiến thức chuyên môn tốt về khoa học công nghệ điện tử – tin học và kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật viễn thông
  • Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc về chuyên môn
  • Đáp ứng nhu cầu phát triển và ứng dụng hệ thống điện tử – viễn thông vào xã hội

II. Chương trình khung ngành kỹ thuật điện tử viễn thông

1. Cấu trúc chương trình: Tổng 139 tín chỉ

cau-truc-chuong-trinh

2. Kiến thức chung: 24 tín chỉ

kien-thuc-chung

3. Kiến thức cơ bản nhóm ngành: 24 tín chỉ

kien-thuc-co-ban-nganh

4. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành: 32 tín chỉ

kien-thuc-co-so-nganh

Kiến thức chuyên ngành: 49 tín chỉ

kien-thuc-co-so-nganh-va-chuyen-nganh

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
091.5500.256